[1]
Kantardžić, A. 2011. Hadži hafiz Halid ef. Hadžimulić (1915-2011). Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 18, 32 (Dec. 2011), 342–346.