[1]
Bajrić, B. 2011. Teme i motivi tahmisa Abdullaha Salahudina Uššakija Bošnjaka na Al Busirijevu poemu Qasida Al Burda. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 18, 32 (Dec. 2011), 249–272.