[1]
Karčić, F. 2011. Uloga kodifikacije u transformaciji pravnih sistema jugistočne Evrope u postosmanskom periodu. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 18, 32 (Dec. 2011), 135–142.