[1]
Lavić, O. 2010. Salih ef. Trako (1924. - 2010.). Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 17, 31 (Dec. 2010), 323-324.