##article.return## Književni prevodi sa Perzijskog jezika u Beharu, Gajretu i Biseru