##article.return## Međunarodno regulisanje vakufiskih pitanja u jugoslovenskim zemljama