##article.return## Značaj i uloga vakufa u razvoju islamske doktrine