##article.return## Pravni i sociološki aspekti institucije vakufa — zaklade