##article.return## Originali i prepisi vakufnama sačuvanih do danas