##article.return## Vakuf u svjetlu islamskih propisa