##article.return## Kolektivno i pojedinačno jamstvo, kefalet-defteri i registracije kefaleta u dokumentima u Bosni osmanskog perioda Preuzmi datoteku ##common.downloadPdf##