UDK: 28-74(497.6 Mostar)"1867"

Izvorni naučni rad

IZUDINA ZUKORLIĆ

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu

Bibliografija radova objavljenih

u Analima Gazi Husrev-begove

biblioteke - knjiga XXXIII-XL

Sažetak

U ovom radu sadržana je popisna bibliografija radova Anala Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. Od 1972. godine, kada je časopis počeo izlaziti, štampano je 40 brojeva u 25 svezaka. Ova bibliografija obuhvata brojeve Anala od XXXIII do XL, koji su izlazili jednom godišnje, u periodu od 2012. do 2019. godine. Uvršteno je 175 radova, koje potpisuju 83 autora. Bibliografija je urađena istom metodologijom kao i prethodne koje su štampane u ranijim brojevima Anala. Uz ovaj broj Anala Redakcija je štampala kao zaseban separat objedinjenu bibliografiju od broja I do XL.

Ključne riječi: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, bibliografija.

Anali Gazi Husrev-begove biblioteke su počeli izlaziti 1972. godine. Od tada pa do 2009. godine, tj. do broja XXX, izlazili su kao dvobroj, sa izuzetkom I i IV sveska. Posljednjih deset brojeva, od 2010. do 2019. godine, odnosno od broja XXXI do XL, izlazi jedan broj godišnje. U dosadašnjem izlaženju promijenjeno je deset redakcija ovog časopisa.

Glavni urednik prva dva sveska, I i II-III, bio je dr. Muhamed Hadžijahić. Sljedećih pet svezaka, IV, V-VI, VII-VIII, IX-X i XI-XII uredio je Abdurah-
man Hukić, svezak XIII-XIV Bilal Hasanović, XV-XVI i XVII-XVIII dr. Mustafa Jahić, te sveske XIX-XX, XXI-XXII, XXIII-XXIV dr. Enes Karić. Dr. Mustafa Jahić bio je urednik Anala i od 2007. do 2013. godine, kada su izašli svesci XXV-XXVI, XXVII-XXVIII, XXIX-XXX, XXXI, XXXII, XXXIII i XXXIV. Muhamed Hodžić uređivao je brojeve XXXV i XXXVI. Od 2016. godine na čelu redakcije je aktuelni urednik Anala mr. Osman Lavić, koji je uredio sveske XXXVII, XXXVIII, XXXIX i XL.

Do sada su, nakon svakih deset brojeva, u vidu članaka objavljene tri bibliografije Anala:

- Bibliografija objavljenih radova u deset knjiga (I-X) Anala Gazi Husrev-begove biblioteke, objavljena u knjizi IX-X (1983), str. 335-341.

- Bibliografija Anala sv. od XI-XII do XIX-XX, objavljena u knjizi XIX-XX (2001), str. 348-358.

- Bibliografija radova objavljenih u Analima Gazi Husrev-begove biblioteke knj. I-XXX, objavljena u knjizi XXXI (2010), str. 227-271.

Prvu je priredio Mahmud Traljić, a druge dvije Osman Lavić.

Također, 2012. godine, po istoj metodologiji objavljena je Bibliografija Anala Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga I-XXXII, kao zasebno izdanje, autora mr. Osmana Lavića.

Bibliografija radova objavljenih u Analima Gazi Husrev-begove biblioteke knjiga XXXIII–XL se metodološki naslanja na prethodno urađene bibliografije ovog časopisa. Popisnog je karaktera, imena autora su navedena abecednim, a radovi jednog autora hronološkim redom. Uz naslov rada na bosanskom jeziku dodat je i prijevod naslova na engleskom jeziku. Ovih osam brojeva štampano je na 2.436 stranica teksta, a 83 autora potpisuju 111 naučnih radova, kao i 64 prikaza novih publikacija.

U svesku XXXIX objavljeni su radovi sa dva naučna skupa koji su održani u organizaciji ili suorganizaciji Gazi Husrev-begove biblioteke i to:

 1. On Concept of Turk in 18th Century Albanian Literature / O pojmu “Turčin” u albanskoj literaturi 18. vijeka, knj. XXXVII (2016), str. 161- 171.

  AĞAYEVA, Sevinç:

 2. XVI Yüzyil yaraticiliğinda dil rengarengliyi (Muhammed Füzulinin dili) / Language Diversities in the Works of 16th Century (Language of M. Fuzuli), knj. XXXVI (2015), str. 121-130.

  ALISPAHIĆ, Zehra:

 3. Mohammad Akram Nadwi, Muhaddise – učenjakinje u islamu (prijevod s engleskog Naida Hota-Muminović i Nermina Baljević), Sarajevo : Centar za napredne studije, 2018, 295 str., knj. XL (2019), str. 363-365.

  *Prikaz.

  BABOVIĆ, Dželila:

 4. Prilozi za orijentalnu filologiju 63/2013, Sarajevo, Orijentalni institut u Sarajevu, 2014, 314 str., knj. XXXV (2014), str. 240-244.

  *Prikaz.

 5. Stihovima ka sjedinjenju: Tahmis Abdullaha Salahuddina Uššakija Bošnjaka na al-Busirijevu poemu Qaṣīda al-Burda, Berin Bajrić, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XLII, Sarajevo, 2015, 210 str., knj. XXXVI (2015), str. 250-252.

  *Prikaz.

  BAJRIĆ, Berin:

 6. Kad dva glasa jedan postanu – o fenomenu interteksta u orijentalno-islamskoj književnosti: Primjer Tahmisa Abdulaha Salahudina Uššakija Bošnjaka na al-Busirijevu poemu Qaṣīda al-Burda / When Two Voices Become One: on the Phenomenon of Intertext in Oriental-Islamic Literature, knj. XXXIII (2012), str. 243-261.

  BAKŠIĆ, Sabina:

 7. Prevođenje i ideologija: na primjerima prijevoda s turskog jezika u periodu od 1945. do 1992. / Translation and Ideology: Illustrated with Translations from the Turkish Language Published in the Period from 1945 to 1992, knj. XXXIII (2012), str. 291-300.

  BAŠIĆ, Kemal:

 8. Nekoliko osmanskih dokumenata o Bosanskom ustanku 1875-1878. / Several Ottoman Documents About Bosnian Uprising of 1875-1878, knj. XXXVIII (2017), str., 301-326.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Hasanom Škapurom.

  BAŠOVIĆ, Amela:

 9. Kur`an-i Kerim, Përkthyer shqip nga Feti Mehdiu, Prishtinë, 2015, pp. 542. (Preveo na albanski jezik Feti Mehdiu), knj. XXXVII (2016), str. 246-247.

  *Koautor Liridon Kadriu.

  *Prikaz.

 10. Sahihu-l-Buhari me përkthim gjuhën shqipe, nga Feti Mehdiu, libri- 9, libri 10, libri 11, libri 12, Prishtinë, 2014-2015. (Sahihu-l-Buhari sa prijevodom na albanski jezik: knjiga 9,10,11,12, Priština, 2014-2015, preveo Feti Mehdiu), knj. XXXVII (2016), str. 268-269.

  *Koautor Liridon Kadriu.

  *Prikaz.

  BEĆIROVIĆ, Senad:

 11. Obrazovanje Bošnjakinje i njena društvena uloga u vrijeme osmanske uprave na prostoru današnja Bosne i Hercegovina / Education of Bosniak Woman and Her Social Role during the Ottoman Rule in Bosnia and Herzegovina, knj. XXXVI (2015), str. 187-199.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Remzijom Hurić Bećirović.

  BEŠLIJA, Sedad:

 12. Istimâlet u Historiji Ibrahima Alajbegovića Pečevije: Prilog izučavanju osmanske istimâlet politike / History by Ibrahim Alajbeg Pečevi: a Contribution to the Study of the Ottoman Policy of Istimâlet, knj. XXXIII (2012), str. 145-166.

  BORIĆ, Alen:

 13. Hana Younis, Svakodnevni život u Sarajevu (1850-1878.), Centar za osmanističke studije, Sarajevo, 2019, 244 str., knj. XL (2019), str. 383-387.

  *Prikaz.

  BUŠATLIĆ, Ismet:

 14. Ćazim Hadžimejlić, Umjetnost islamskoga knjigovestva: unikati Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, ITDSedam”, Sarajevo, 2011, 259 str., knj. XXXIII (2012), str. 322-324.

  *Prikaz.

 15. Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, Obradio Mustafa Jahić, Kantonalni arhiv TravnikAl-Furqān Fondacija za islamsko naslijeđe London, LondonTravnik, 1436/2015, XL + 344 str., knj. XXXVI (2015), str. 237-239.

  *Prikaz.

 16. Akademik Hamdija Kreševljaković (16. 9. 1888. – 9. 8. 1959.), knj. XXXIX (2018), str. 266-268.

  *Prilog prezentiran na tribini “Od tradicije do identiteta, od historije do povijesne svijesti” održanoj 27. decembra 2018. godine, povodom godišnjicā rođenja akademika Hamdije Kreševljakovića, dr. Muhameda Hadžijahića i hafiza Mahmuda Traljića.

 17. Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta, svezak III, obradio Mustafa Jahić, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo, 2018, 888 + 32 strane priloga bez paginacije, knj. XL (2019), str. 360-362.

  *Prikaz.

  ČAUŠEVIĆ, Ekrem:

 18. Hazırlayan Kerima Filan, XVIII. Yüzyıl Günlük Hayatına Dair Saraybosnali Molla Mustafanin Mecmuasi: Medžmua Sarajlije Mule Mustafe Bašeskije o svakodnevici u 18. st., Connectum, Sarajevo, 2011, 541 str., knj. XXXIII (2012), str. 303-305.

  *Prikaz.

  DERVIŠEVIĆ, Haris:

 19. Kaligrafija Gazi Husrev-begovog i Murad-begovog turbeta u Sarajevu / Calligraphy in Turbes of Gazi Husrev-bey and Murad-bey in Sarajevo, knj. XXXVI (2015), str. 201-222.

  DILBEROVIĆ, Alija:

 20. Tragom naziva blagajske zavije iz mostarskog sidžila iz 1867. godine: ko je Ališah Sultan? / Following a Name of Blagaj Zawiya in the Sijjil from Mostar from 1867: Who is Alishah Sultan?, knj. XL (2019), str. 137-158.

  DOSTOVIĆ, Nihad:

 21. Dva dokumenta iz Tuzlanskog sidžila iz 1054–55. h. g./1644–45. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci / Two Documents from Tuzla Sijjil from 1054–55/1644–45 Kept in Gazi Husrev-beg Library, knj. XXXIII (2012), str. 59-106.
 22. Nove vijestı o Bahši-begovom vakufu u Zvorniku i istočnoj Bosni / New Information About Bahši-bey Waqf in Zvornik and Eastern Bosnia, knj. XXXIV (2013), str. 83-102.

  DRKIĆ, Abdul-Aziz:

 23. Rukopisi Karabašijevog tedžvida u Bosni i Hercegovini / Manuscripts of Tağwīd-i Qarabāš in Bosnia and Herzegovina, knj. XXXIX (2018), str. 103-124.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Hamzom Lavićem.

 24. Rukopisi Džezerijje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu / Jazariyyah Manuscripts in Gazi Husrev-beys Library of Sarajevo, knj. XL (2019), str. 33-45.

  DRKIĆ, Munir:

 25. Rukopisi Mesnevije u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu / Masnavi Manuscripts in Gazi Husrev bey Library in Sarajevo, knj. XXXIV (2013), str. 127-138.
 26. Namir Karahalilović, Kritičko izdanje djela Perivoj slavuja (Bolbolestān) autora Fevzija Mostarca (Paleološko-filološka obrada), Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014, elektronsko izdanje, knj. XXXVII (2016), str. 254-257.

  *Prikaz.

  DURAKOVIĆ, Esad:

 27. Mirza Sarajkić, Poetika otpora u djelu Mahmuda Derviša, Univerzitet u SarajevuOrijentalni institut, Posebna izdanja LVI, Sarajevo, 2019, 271 str., knj. XL (2019), str. 366-368.

  *Prikaz.

  DURANOVIĆ, Elvir:

 28. Muftijstvo i muftije u Livnu / Muftiship and Muftis in Livno, knj. XXXVII (2016), str. 125-139.
 29. Alhamijado Ilmihal Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka / Aljamiado Ilmihal by Abdulvehhab Ilhamija Žepčak, knj. XXXVIII (2017), str. 263-300.

  *Transliteracija i bilješke: Elvir Duranović

 30. Kasida hafiza Saliha Gaševića / Qasida by Hafiz Salih Gašević, knj. XXXIX (2018), str. 145-176.
 31. Enver Imamović, Korijeni i život bosanskog plemstva kroz historiju, Sarajevo, 2018, 393 str., knj. XXXIX (2018), str. 252-254.

  *Prikaz.

  FATIĆ, Almir:

 32. Pojam fasād u Kur’anu / The Concept of Fasād in Qur’an, knj. XL (2019), str. 7-21.

  FIDANI, Špendi:

 33. Značaj i položaj medresa na Kosovu u XX stoljeću / Importance and Position of Madrasas in Kosovo of 20th Century, knj. XL (2019), str. 201-215.

  FILAN, Kerima:

 34. Iz bosanske historijske antroponomastike: Ime i pokraćeno ime / From Bosnian Anthroponomastics History: Name and Moniker, knj. XXXIV (2013), str. 177-195.
 35. Turski jezik u Bosni u osmansko doba / Turkish Language in Bosnia Of The Ottoman Period, knj. XXXV (2014), str. 151-178.
 36. Morfonološke i morfološke jezičke osobitosti turskih poslovica u latiničnim zapisima Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka / Morphonologic and Morphologic Language Features of Turkish Proverbs in Latin Lettering by Mehmed-bey Kapetanović-Ljubušak, knj. XXXVI (2015), str. 131-150.

  GAČANIN, Sabaheta:

 37. Mevlana i mir. Rat i mir u djelima Mevlane Dželaluddina Rumija, Elvir Musić, Mevlana UniversityMevlana Research Center, Konya, 2015, knj. XXXVI (2015), str. 246-249.

  *Prikaz.

  GADŽO-KASUMOVIĆ, Azra:

 38. Funkcija osmanskog valije u Bosanskom ejaletu i dokumenti koje je izdavao / The Function of the Ottoman Governor (Vali) in the Bosnian Eyalet and the Documents He Issued, knj. XXXIII (2012), str. 5-58.
 39. Defter donacija upućenih u Dva časna harema / surre defteri iz 1617/18. godine / Defter Donations Sent in Two Two Revered Harems / Surre Defteri from 1617-18, knj. XXXIV (2013), str. 5-36.
 40. Kolektivno i pojedinačno jamstvo, kefalet-defteri i registracije kefaleta u dokumentima u Bosni osmanskog perioda / Collective and Individual Warranty, Bail Books and Bail Registrations in Bosnia of Ottoman Period, knj. XXXV (2014), str. 5-50.
 41. Dr. Ahmed S. Aličić (1934-2014): Sjećanje na lik i djelo, knj. XXXV (2014), str. 231-236.

  *U rubrici: In memoriam.

 42. Kasaba Novo Jajce/Varcar Vakuf i utjecaj kreditiranja Kızlaraginog vakufa na njen razvoj krajem 16. i tokom 17. Stoljeća / Impact of Kızlarga’s Wakf Loans on the Development of Varcar Vakuf Kasaba at the End of 16th and During 17th Century, knj. XXXVI (2015), str. 27-47.
 43. Obnovljena muafnama Novog Jajca/Varcar Vakufa iz 1734. godine i ehalija / Novo Jajce/Varcar Wakf: Renewed Muafname of 1734 and Ahali, knj. XXXVII (2016), str. 25-41.
 44. Bosanski tvrđavski čuvari – mustahfizi / Bosnian Fortress Guards – Mustahfizes, knj. XXXIX (2018), str. 81-102.

  GAZIĆ, Lejla:

 45. Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa. Svezak osamnaesti. Obradio Haso Popara. Al-Furqān, Fondacija za islamsko naslijeđeRijaset islamske zajednice u BiH, LondonSarajevo 1434/2013, XXX + 644 (16 faks.), knj. XXXIV (2013), str. 249-251.

  *Prikaz.

 46. Mustafa Jahić, Trajnost islamskog naslijeđa - Rukopisi Gazi Husrev-begove biblioteke, Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, Sarajevo 2019, 390 str., knj. XL (2019), str. 355-357.

  *Prikaz.

  GOLOŠ, Dževad:

 47. Književni rad Ḥasana ibn Naṣūḥa ibn Fayrūza: prilog biografiji / Literary Work of Ḥasan ibn Naṣūḥ ibn Fayrūz - Addendum to Biography of Ḥasan ibn Naṣūḥ ibn Fayrūz, knj. XXXVIII (2017), str. 247-261.

  HADŽIABDIĆ, Adnan:

 48. Denis Bećirović, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945–1953), Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju i Islamska zajednicu u Hrvatskoj (Medžlis Islamske zajednice Zagreb), Zagreb, 2012, knj. XXXIII (2012), str. 314-318.

  *Prikaz.

  HADŽIABDIĆ, Hadžija:

 49. Adnan Jahić, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918–1941), Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Islamska zajednica u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Zagreb, 2010, 664 str., knj. XXXIII (2012), str. 310-313.

  *Prikaz.

 50. Zbornik radova XXI SimpozijaOdnos religijskog i nacionalnog u identitetu i stvarnosti balkanskih aroda”, Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Naučnoistraživački institutIbn SinaSarajevo, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svezak 14, broj 40-41, Zagreb, 2015, 384 str., knj. XXXVII (2016), str. 258-265.

  *Prikaz.

 51. Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona 1563 – 1936. Analitički inventar, obradila Nermana Hodžić, drugo dopunjeno izdanje, Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2017, 145 str., knj. XXXIX (2018), str. 245-247.

  *Prikaz.

 52. Izet Šabotić, Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1878-1918), Centar za istraživanje moderne i savremene historije, Tuzla, 2019, 320 str., knj. XL (2019), str. 388-390.

  *Prikaz.

  HAFIZOVIĆ, Fazileta:

 53. Različite refleksije osmanskog osvajanja srednjodalmatinskog zaleđa: Zašto su osmanski popisni defteri nezaobilazni izvori / Different Reflections of Ottoman Conquest of Dalmatian Hinterland: Or Why the Ottoman Census are still Indispensable Sources, knj. XXXIV (2013), str. 103-115.

  HAVERIĆ, Dženita:

 54. Arabizmi i turcizmi u djelu Bulbulistan Fevzije Mostarca / Arabic and Turkish Loanwords in Fevzi Mostarac’s Bulbulistan, knj. XXXIII (2012), str. 227-242.

  HODŽIĆ, Muamer:

 55. Al-islām wa al-Muslimūn al-Balqān, Al-kitāb al-tāsiwa al-tamanūn, Markaz al-Masbār li al-dirāsāt wa al-baḥṯ, al-mayū 2014, Dubai, 2014,
  318 str., knj. XXXV (2014), str. 263-267.

  *Prikaz.

  HODŽIĆ, Muhamed:

 56. Projektna dokumentacija iz fonda Arhiva Islamske zajednice u Gazi Husrev-begovoj biblioteci / Project Documentation of the Archives of Islamic Community at Gazi Husrev-beys Library, knj. XL (2019), str. 217-230.

  HODŽIĆ, Ruhulah:

 57. Konzervacija i restauracija rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke - izazovi i perspektive / Conservation and Restoration of the Gazi Husrev-bey’s Library Manuscripts - Challenges and Perspectives, knj. XL (2019), str. 261-274.

  *Rad prezentiran na „Prvoj međunarodnoj konferenciji o zaštiti pisanog naslijeđa“, održanoj u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 16. i 17. septembra 2019. godine.

  HURIĆ-BEĆIROVIĆ, Remzija:

 58. Obrazovanje Bošnjakinje i njena društvena uloga u vrijeme osmanske uprave na prostoru današnja Bosne i Hercegovina / Education of Bosniak Woman and Her Social Role during the Ottoman Rule in Bosnia and Herzegovina, knj. XXXVI (2015), str. 187-199.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Senadom Bećirovićem.

  HUSIĆ, Aladin:

 59. Mustafa Spahić - Osman Lavić, Reis Teufik-efendija Azabagić, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013, 277 str., knj. XXXIV (2013), str. 257-259.

  *Prikaz.

 60. Teritorijalni i demografski razvitak Travnika u vrijeme osmanske uprave / Demographic and Territorial Development of Travnik at the Time of Ottoman Rule, knj. XXXVI (2015), str. 17-26.
 61. Sidžil mostarskog kadije 1243-1257. h.god/1828-1842. godine (regesta) Knjiga I, Obradio: Hivzija Hasandedić, Muzej Hercegovine Mostar, Mostar, 2015, 176 str., knj. XXXVI (2015), str. 240-242.

  *Prikaz.

 62. O regrutaciji u adžemi oglane u Bosni 1565. Godine / On Conscription of Acemi Oglani of Bosnia in 1565, knj. XXXVII (2016), str. 43-63.
 63. Razvitak jevrejske zajednice u Sarajevu do kraja 17. stoljeća / Development of Jewish Community in Sarajevo by the End of the 17th Century, knj. XXXVIII (2017), str. 105-131.
 64. Gazi Husrev-begova biblioteka: 480 godina postojanja, Osman Lavić et al., Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2017, 276 str., knj. XXXVIII (2017), str. 327-330.

  *Prikaz.

 65. Hasan Škapur, Odnos osmanskih vlasti prema Bosanskom ustanku (1875-1878), Centar za osmanističke studije, Sarajevo, 2107, 468 str., knj. XXXVIII (2017), str. 331-334.

  *Prikaz.

 66. Historijski kontekst pojave Ahmeda Sudija Bošnjaka / Historical Context of the Phenomenon of Ahmed Sudi Bosnevi, knj. XXXIX (2018), str. 179-195.

  *Rad prezentiran na Međunarodnom naučnom skupu „Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo“, održanom u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 15. marta 2018. godine.

 67. Katalog osmanskih dokumenata (I), obradila Azra Gadžo-Kasumović, Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, Sarajevo 2018, 448 str., knj. XXXIX (2018), str. 237-239.

  *Prikaz.

 68. Rašid Belgradi, Poučna kratka historija, Exemplary Short History, Tārihçe-i ibretnümā, Dodatak, Addendum, Zeyl, El-Kalem - Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo, 2018, 246 str., knj. XL (2019), str. 369-373.

  *Prikaz.

 69. Šukrullah b. Šihabuddin Ahmed al-Zaki, Radost hronika, preveo s perzijskog Ahmed Zildžić, Bošnjački institut, Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo, 2018, 366 + 271 str. (+ 12 kolor faksimila), knj. XL (2019), str. 374-376.

  *Prikaz.

 70. Emir O. Filipović, Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo (1386– 1463), Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu, 2019, 556 str., knj. XL (2019), str. 377-379.

  *Prikaz.

  JAHIĆ, Mustafa:

 71. Eksklamativne rečenice čuđenja u Kur’anu / Exclamatory Senteces of Wondeerment in the Qur’an, knj. XXXIV (2013), str. 157-175.
 72. Restriktivni iskazi u kur’anskom tekstu / Restrictive Expressions in the Text of Qur’an, knj. XXXVI (2015), str. 97-119.
 73. Asindetske i sindetske rečenice u Kur’anu / Asyndetic and Syndetic Clauses in Qur’an, knj. XXXVII (2016), str. 105-123.
 74. Određenost i neodređenost u Kur’anu / Definitives and Indefinitives in Qur’an, knj. XXXVIII (2017), str. 49-75.
 75. Jednakomjerno, sažeto i opširno izražavanje u Kur’anu / Balanced, Concise and Comprehensive Expression in the Qur’an, knj. XXXIX (2018), str. 31-52.

  KADRIU, Liridon:

 76. Kur`an-i Kerim, Përkthyer shqip nga Feti Mehdiu, Prishtinë, 2015, pp. 542. (Preveo na albanski jezik Feti Mehdiu), knj. XXXVII (2016), str. 246-247.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Amelom Bašović.

  *Prikaz.

 77. Sahihu-l-Buhari me përkthim gjuhën shqipe, nga Feti Mehdiu, libri- 9, libri 10, libri 11, libri 12, Prishtinë, 2014-2015. (Sahihu-l-Buhari sa prijevodom na albanski jezik: knjiga 9,10,11,12, Priština, 2014-2015, preveo Feti Mehdiu), knj. XXXVII (2016), str. 268-269.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Amelom Bašović.

  *Prikaz.

  KALAJDŽIJA, Alen:

 78. O klasifikaciji bosanske alhamijado književnojezičke tradicije / On the Classification of the Bosnian Alhamijado Literary-Linguistic Tradition, knj. XXXIII (2012), str. 277-289.
 79. Doprinos proučavanju sandžačke alhamijado književnojezičke tradicije - Fuad Baćićanin i Sead Šemsović, Rukopisna ostavština Nazifa Šuševića (1860–1923), Narodna bibliotekaDositej Obradović”, Novi Pazar, 2011, knj. XXXIII (2012), str. 325-329.

  *Prikaz.

  KARAHALILOVIĆ, Namir:

 80. O ortografskim karakteristikama najznačajnijeg rukopisnog primjerka djela Perivoj slavuja (Bolbolestān) autora Fevzije Mostarca / Orthographic Characteristics of the Most Notable Manuscript Nightingales Garden (Bolbolestan) Authored by Fevzi Mostarac, knj. XXXIV (2013), str. 197-212.
 81. Sudi kao avangardni komentator Hafizovog Divana: drugačiji pogled na Sudijev komentatorski postupak / Sudi as an Avant-Garde Commentator of Hafiz’s Divan: Different View of Sudi’s Commentary Approach, knj. XXXIX (2018), str. 207-214.

  *Rad prezentiran na Međunarodnom naučnom skupu „Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo“, održanom u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 15. marta 2018. godine.

 82. In memoriam: Amir Ljubović (1945–2019) : Neusiljeni autoritet, knj. XL (2019), str. 391-394.

  KARČIĆ, Fikret:

 83. Stavovi vodstva Islamske zajednice u Jugoslaviji povodom zabrane nošenja zara i feredže / The Position of the Leadership of the Islamic Religious Community in Yugoslavia Regarding Prohibition of Veil (Zar and Feredja), knj. XXXIV (2013), str. 225-235.
 84. Kako je sarajevsko Oslobođenje pisalo o formiranju Izraela / How Sarajevo Daily Oslobođenje Covered the Foundation of the State of Israel, knj. XXXV (2014), str. 203-211.
 85. Muhamed Tajib Okić: život i djelo, Kemal Bašić, Sarajevo: Udruženje "Balkanski narodni pogled", 2015, 243 str., knj. XXXVI (2015), str. 243-245.

  *Prikaz.

 86. Važno svjedočenje o osmanskoj Bosni i Hercegovini - Bosna i Hercegovina u spisima Ahmeda Dževdet-paše, prevela s osmansko-turskog i priredila Kerima Filan, Sarajevo, Connectum, 2017, 262 str., knj. XXXIX (2018), str. 250-251.

  *Prikaz.

 87. Jedna neobjavljena rasprava Muhamed-ef. Tufe o šerijatskim sudovima / An Unpublished Discussion by Muhamed-efendi Tufo on Sharia Courts, knj. XL (2019), str. 193-199.

  KARČIĆ, Hamida:

 88. Osvrt - The Love of BooksA Sarajevo Story (Ljubav prema knjigamasarajevska priča), knj. XXXIV (2013), str. 264-267.

  *Prikaz.

  KARČIĆ, Hikmet:

 89. Od Osmanlija do Evropljana - Wim Van Meurs & Alina Mungiu-Pippidi (eds), Ottomans into Europeans: State and Institution-Building in South Eastern Europe, Hurst & Company, London, 2010, knj. XXXIII (2012), str. 330-331.

  *Prikaz.

 90. Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992-1995, Merisa Karović-Babić, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, 2014, knj. XXXVI (2015), str. 253-254.

  *Prikaz.

 91. Zapisi vojnog imama o životu zatočenih muslimana u aradskoj tvrđavi 1915. g. / Records of the Life of Imprisoned Muslims in Arad Fortress as Seen by a Military Imam in 1915, knj. XXXVIII (2017), str. 195-201.
 92. Helen Walasek, Bosnia and the Destruction of Cultural Heritage, Farnham : Ashgate, 2015, 430 str., knj. XXXIX (2018), str. 258-260.

  *Prikaz.

  KARIĆ, Enes:

 93. Hafiz Mahmud Traljić - tradicionalni bosanski alim, knj. XXXIX (2018), str. 269-274.

  *Prilog prezentiran na tribini “Od tradicije do identiteta, od historije do povijesne svijesti” održanoj 27. decembra 2018. godine, povodom godišnjicā rođenja akademika Hamdije Kreševljakovića, dr. Muhameda Hadžijahića i hafiza Mahmuda Traljića.

  KASUMOVIĆ, Amila:

 94. Zijad Šehić, U mojoj Bosni (Povodom stogodišnjice posjete cara Franje Josipa I Bosni i Hercegovini od 30. maja do 4. juna 1910), Dobra knjiga, Sarajevo 2013, 221 str., knj. XXXIV (2013), str. 260-263.

  *Prikaz.

  KASUMOVIĆ, Fahd:

 95. Osmanska agrarna politika i nadmetanje za zemlju u jugoistočnoj Evropi: analiza čiflukâ u Bosanskom sandžaku od uspostavljanja osmanske vlasti do početka 17. stoljeća / Ottoman Agrarian Policy and Rivalry for Land in South-East Europe: Analysis of Chiftliks in Sanjak of Bosnia from the Establishment of Ottoman Rule to the Beginning of the 17th Century, knj. XXXV (2014), str. 93-150.

  KAVAZOVIĆ, Husein:

 96. Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat: Nacionalni građanski zakonik (Qānūn al-madanī al-ahlī) iz 1883. godine / Introduction of Secular Civil Code into Egypt: National Civil Code (Qānūn al-Madanī al-Ahlī) of 1883, knj. XXXVII (2016), str. 65-103.
 97. Osnovna načela mu‘tazilijskog teološko-pravnog učenja / Basic Principles of Mu‘tazilah Theological and Legal Teaching, knj. XXXVIII (2017), str. 7-47.
 98. Osnove ličnog statusa i javnog prava kod mu‘tazila / Basics of Personal Status and Public Law in Mu‘tazilah (Rationalist School of Islamic Theology), knj. XXXIX (2018), str. 7-30.

  KORIĆ, Elma:

 99. Uloga Ferhad-bega Sokolovića u utvrđivanju granica između Osmanskog carstva i Mletačke republike nakon završetka Kiparskog rata 1573. godine / The Role of Ferhad-beg Sokolović in Establishing the Border between the Ottoman Empire and the Venetian Republic after the Cyprus War in 1573, knj. XXXIII (2012), str 133-143.
 100. Opširni popis timara mustahfiza u tvrđavama Kliškog sandžaka iz 1550. godine, Prevela, obradila i pripremila za štampu Fazileta Hafizović, Naučnoistraživački institutIbn Sina“: Sarajevo, 2014, 620 str., knj. XXXV (2014), str. 237-239.

  *Prikaz.

  KRSTIĆ, Dragica:

 101. Izazovi pri uspostavi održivog sustava zaštite knjižničnog fonda od katastrofa na primjeru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu / Challenges in Establishing a Sustainable Library Collection Protection System in the Case of National and University Library in Zagreb, knj. XL (2019), str. 275-296.

  *Koautor Saša Tkalec.

  *Rad prezentiran na „Prvoj međunarodnoj konferenciji o zaštiti pisanog naslijeđa“, održanoj u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 16. i 17. septembra 2019. godine.

  KUJOVIĆ, Mina:

 102. Arhivska zbirka “dr. Halid Čaušević” (Prilog za biografiju) / Archive Collection “dr. Halid Čaušević” (Supplement to Biography), knj. XXXVI (2015), str. 223-235.

  KUJRAKOVIĆ, Nusret:

 103. Dodatak o hafizima u Gradačcu, Modriči, Bosanskom Šamcu i Odžaku / Huffaz al-Qur’an in Gradačac, Modriča, Bosanski Šamac and Odžak, knj. XXXIII (2012), str. 167-204.
 104. Omer Ibrahimagić, Bosanski identitet i suverenitet, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2012, 827 str., knj. XXXIII (2012), str. 319-321.

  *Prikaz.

 105. Nacionalizacija gradskih vakufa u Gradačcu 1974. godine / Nationalization of Town Waqf in Gradačac 1974, knj. XXXIV (2013), str. 237-247.
 106. Nacionalizacija vakufskih objekata i građevinskog zemljišta u Gradačcu na osnovu Zakona o nacionalizaciji iz 1958. godine / Nationalization of Waqf Buildings and Land at Consolidated Waqf in Gradačac in Accordance with the Law on Nationalization of Leased Buildings and Land of 1958, knj. XXXV (2014), str. 213-230.
 107. Zbornik radovaNaslijeđe Doboja i okoline“, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i Medžlis Islamske zajednice Doboj, Tuzla, 2014, 456 str., knj. XXXV (2014), str. 245-247.

  *Prikaz.

 108. Nacionalizacija zgrada mekteba i mesdžida i građevinskog zemljišta u Gradačcu na osnovu Zakona o nacionalizaciji iz 1958. Godine / Nationalization of Maktab and Masjid Buldings and of Construction Land in Gradačac Following the Law on Nationalization of 1958, knj. XXXVI (2015), str. 81-95.
 109. Vakuf Sviračke džamije u Gradačcu / Wakf of Svirac Mosque in Gradačac, knj. XXXVII (2016), str. 215-227.
 110. Vakufi u Modriči, Bosanskom Šamcu i Odžaku / Vakfs in Modriča, Bosanski Šamac and Odžak, knj. XXXVIII (2017), str. 203-227.
 111. Zbornik radovaNaučni skup: Kulturno-historijsko naslijeđe Gradačca“, Medžlis Islamske zajednice Gradačac i Općina Gradačac, Gradačac, 2017, 312 str., knj. XXXVIII (2017), str. 343-345.

  *Prikaz.

  LAVIĆ, Hamza:

 112. Mustafa Jahić, Gramatička stilistika Kurana: Sintaksički i semantički aspekti kuranskoga iskaza, Kulturni centarKralj Fahd“, Sarajevo, 2015, 480 str., knj. XXXVII (2016), str. 243-245.

  *Prikaz.

 113. Huseyin Türkmen, Türkiye Kütüphaneleri Yazma Eserler Kataloglari 1923-2006: Kitabevi, Istanbul, 2010, 263 str., knj. XXXVII (2016), str. 251-253.

  *Prikaz.

 114. Zbornik radovaNaučni skup: Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini“, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Mostar, 2016, 748 str., knj. XXXVIII (2017), str. 339-342.

  *Prikaz.

 115. Rukopisi Karabašijevog tedžvida u Bosni i Hercegovini / Manuscripts of Tağwīd-i Qarabāš in Bosnia and Herzegovina, knj. XXXIX (2018), str. 103-124.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Abdul-Azizom Drkićem.

 116. Bursa Vakfiyeleri –I, dr. Hasan Basri Öcalan, dr. Sezai Sevim i dr., Doğan Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Bursa, 2013, 647 str., knj. XXXIX (2018), str. 248-249.

  *Prikaz.

 117. Bijeljinske vakufname u Gazi Husrev-begovoj biblioteci / Bijeljina Endowment Charters Kept in Gazi Husrev-Bey’s Library, knj. XL (2019), str. 93-108.

  LAVIĆ, Osman:

 118. Mustafa-paša Babić i njegova rukopisna ostavština / Mustafa-Pasha Babić and His Manuscript Legacy, knj. XXXIV (2013), str. 59-81.
 119. Fetve Hasana Kafije Pruščaka / Fatwas by Hasan Kafija Pruščak, knj. XXXVI (2015), str. 49-62.
 120. Lamija Hadžiosmanović (1931-2016), knj. XXXVII (2016), str. 268-269.

  *U rubrici: In memoriam.

 121. Riječ urednika, knj. XXXVIII (2017), str. 5-6.
 122. Muallimi Gazi Husrev-begovog mekteba u XIX stoljeću / Muallims of Gazi Husrev-bey Maktab in the 19th Century, knj. XXXVIII (2017), str. 151-178.
 123. Aladin Husić, Prilozi za historiju grada Tešnja, Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj, 2017, 142 str., knj. XXXVIII (2017), str. 351-352.

  *Prikaz.

 124. Riječ urednika, knj. XXXIX (2018), str. 5.
 125. Rukopisna djela Ahmeda Sudija Bošnjaka u Bosni i Hercegovini / Manuscripts by Ahmed Sudi Bosnevi in Bosnia and Herzegovina, knj. XXXIX (2018), str. 197-206.

  *Rad prezentiran na Međunarodnom naučnom skupu „Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo“, održanom u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 15. marta 2018. godine.

 126. Ahmed Mehmedović, Leksikon bošnjačke uleme, Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, Sarajevo, 2018, 551 str., knj. XXXIX (2018), str. 240-242.

  *Prikaz.

 127. Enes Kujundžić, Biblioteka na početku trećeg milenija, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2018, 259 str., knj. XXXIX (2018), str. 255-257.

  *Prikaz.

 128. Sjećanja s povodom, knj. XXXIX (2018), str. 263-265.

  *Prilog prezentiran na tribini “Od tradicije do identiteta, od historije do povijesne svijesti” održanoj 27. decembra 2018. godine, povodom godišnjicā rođenja akademika Hamdije Kreševljakovića, dr. Muhameda Hadžijahića i hafiza Mahmuda Traljića.

 129. Riječ urednika, knj. XL (2019), str. 5.
 130. Biblioteka Mehmed-paše Kukavice u Travniku / Library of Mehmed-pasha Kukavica in Travnik, knj. XL (2019), str. 63-78.
 131. Haso Popara, Iz rukopisnog blaga Gazi Husrev-begove biblioteke, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2019, 364 str., knj. XL (2019), str. 358-359.

  *Prikaz.

  MALKIĆ, Mensur:

 132. Tarihi hafiza Ćamila ef. Silajdžića / Chronograms by Ćamil Silajdžić, knj. XXXIII (2012), str. 205-225.
 133. Značaj pauzalnih i početnih formi u tefsirskoj znanosti / The Importance of Pausal and Initial Forms in Tafsir Science, knj. XL (2019), str. 23-
  32.

  MANJGO, Meho:

 134. O imenovanju hafiza Sulejman-ef. Šarca za reisu-l-ulemu u Bosni i Hercegovini / On the Appointment of Hafiz Sulejman-ef. Šarac to the Position of Reisu-l-ulema of Bosnia and Herzegovina, knj. XL (2019), str. 123-136.

  MAŠIĆ, Madžida:

 135. Fehim Nametak, Historija turske književnosti, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XL, Sarajevo, 2013, 538 str., knj. XXXIV (2013), str. 252-256.

  *Prikaz.

 136. Metaphor and Imagery in Persian Poetry, Iranian studies 6, edited by Ali Asghar Seyed-Gohrab, Brill, Leiden-Boston, 2012, 281 pp, knj. XXXVI (2015), str. 255-257.

  *Prikaz.

 137. Prilozi za orijentalnu filologiju 65/2015, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016, 378 str., knj. XXXVII (2016), str. 248-250.

  *Prikaz.

 138. Zbornik radovaBooks and Written Culture of the Islamic World: Studies Presented to Claude Gilliot on the Occasion of his 75th Birthday“; Andrew Rippin & Roberto Tottoli, Brill, Leiden-Boston, 2014, 398 str., knj. XXXVIII (2017), str. 346-348.

  *Prikaz.

  MATARADŽIJA, Velida:

 139. Perzijska tradicija u djelu Temelji mudrosti o uređenju svijeta Hasana Kafije Pruščaka / Persian Tradition in Uṣūl al-Ḥikam fī Niẓām al-‘Ālam by Hasan Kāfī al-Aqhisārī, knj. XXXVIII (2017), str. 229-245.

  MEHDIU, Feti:

 140. Isa Memishi, Arapsko-albanski rječnikkapitalno djelo za albansku i arapsku kulturu, Fjalor arabisht- shqip, (MuğamArabī-’Albānī), Libri Shkollor, Prishtinë, 2011, Tom: 1- elif-ḍad, I-XVI +1-1086 str.; Tom 2: ṭa-ya, 1087-2090 str., knj. XXXV (2014), str. 248-250.

  *Prikaz.

  MEHMEDOVIĆ, Ahmed:

 141. Abdulkerim-efendija Defterdarija Zuhdi Sarajlija i njegov spjev Šurut-i islam / Abdulkerim Deftedarević, Zuhdi, Sarajli and his Poem Šurut-i islam, knj. XXXVI (2015), str. 151-185.

  MOKER, Mubina:

 142. Refleksija Attarova gnostičkoga nauka u poeziji Hasana Kaimije / Reflections of Attar’s Gnostic Teachings in the Poetry of Hasan Kaimi, knj. XXXIII (2012), str. 263-276.

  MOSTIĆ, Emina:

 143. Muamer Hodžić, Foča središte Hercegovačkog sandžaka, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Sarajevo, 2019, 241 str., knj. XL (2019), str. 380-382.

  *Prikaz.

  MUJIĆ, Munir:

 144. Odnos putopisnog subjekta i objekta u putopisu Muhameda Ali-paše Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu / Relation Between Travelogue Subject and Object in Muhamed Ali Pasha Travelogue Summer Travel in Bosnia and Herzegovina, knj. XXXIV (2013), str. 213-224.
 145. Djelo Hasana Bošnjaka Ḫuṭab taslīm mahr wa ǧawābuha / Opus by Ḥasan al-Būsnawī Ḫuṭab taslīm mahr wa ǧawābuha, knj. XL (2019), str. 79-92.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Semirom Rebronjom.

  NEIMARLIJA, Hilmo:

 146. Muhamed Hadžijahić (1918–1986), knj. XXXIX (2018), str. 275-277.

  *Prilog prezentiran na tribini “Od tradicije do identiteta, od historije do povijesne svijesti” održanoj 27. decembra 2018. godine, povodom godišnjicā rođenja akademika Hamdije Kreševljakovića, dr. Muhameda Hadžijahića i hafiza Mahmuda Traljića.

  OMANOVIĆ-VELADŽIĆ, Alma:

 147. Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar, obradile Dželila Babović i Madžida Mašić, prijevod na engleski Nerin Dizdar, Orijentalni institut u Sarajevu – Muzej Hercegovine Mostar, Sarajevo, 2017, 187 str., knj. XXXIX (2018), str. 243-244.

  *Prikaz.

  PELIDIJA, Enes:

 148. Ahmed Mehmedović, Upravljanje vakufima u BiH 1847-2017, Vakufska direkcija IZ u BiH i El-Kalem, Sarajevo, 2017, 280 str., knj. XXXVIII (2017), str. 335-338.

  *Prikaz.

  POPARA, Haso:

 149. Nekoliko novih dokumenata o vakufima velikih sarajevskih dobrotvora hadži Hasana i hadži Mehmeda Meddibesarevića iz 17. stoljeća / Several New Documents about Waqfs Left by Great Sarajevo Philanthropists Hajj Hasan and Hajj Mehmed Meddibesarević in the 17th Century, knj. XXXIII (2012), str. 107-131.
 150. Ko je bio Abdulah-paša koji je ukopan u haremu Careve džamije u Sarajevu 1105/1694. godine? / Who was Abdulah-pasha, the Governer of Bosnia, Who Died in Sarajevo in 1105/1694. and Who is Buried in the Courtyard of the Emperor’s Mosque?, knj. XXXIV (2013), str. 37-58.
 151. Tragom popisa ostavine jedne pašinice iz 1727. godine / Probate List of One Pasha’s Daughter from 1727, knj. XXXV (2014), str. 51-92.
 152. Nekoliko novih podataka o službenicima Isa-begova vakufa u Sarajevu krajem 17. i početkom 18. Stoljeća / Several New Facts on Employees of Isa-bey’s Wakf in Sarajevo at the End of 17th and Beginning of 18th Century, knj. XXXVI (2015), str. 63-80.
 153. Džamije i vakufi u džematu Mokro pod Romanijom / Mosques and Wakfs in the Jamaat of Mokro under the Mount Romanija, knj. XXXVII (2016), str. 5-24.
 154. Četiristogodišnjica vakufa Ismail-age, dizdara tvrđave Bočac 1617. - 2017. / Four Hundred Years of Smail-aga’s Vakf, Dizdar of Bočac Fortress, knj. XXXVIII (2017), str. 77-104.
 155. Zaboravljeni muderris, muftija, munla, vaiz i vakif Ahmed ibn Mustafa Logavija 1650?-1717. / Forgotten Muderris, Munla, Vaiz, and Donator Ahmed Ibn Mustafa Logavija 1650?-1717, knj. XXXVIII (2017), str. 133-150.
 156. Osmansko osvajanje Srbije 1690. godine prema al-Qasīdi al-lāmiyyi al-balġrādiyyi / The Ottoman Conquering of Serbia 1690 According to al-Qaṣīda al-Lāmiyya al-Balġrādiyya, knj. XXXIX (2018), str. 53-80.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Semirom Rebronjom.

  REBRONJA, Semir:

 157. Osmansko osvajanje Srbije 1690. godine prema al-Qasīdi al-lāmiyyi al-balġrādiyyi / The Ottoman Conquering of Serbia 1690 According to al-Qaṣīda al-Lāmiyya al-Balġrādiyya, knj. XXXIX (2018), str. 53-80.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Hasom Poparom.

 158. Književne i kulturno-historijske osobenosti Divana Hasana Bošnjaka / Literary, Cultural and Historical Properties of Diwān by Ḥasan al-Būsnawī, knj. XXXIX (2018), str. 125-144.
 159. Djelo Hasana Bošnjaka Ḫuṭab taslīm mahr wa ǧawābuha / Opus by Ḥasan al-Būsnawī Ḫuṭab taslīm mahr wa ǧawābuha, knj. XL (2019), str. 79-92.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Munirom Mujićem.

  ROSE-BEERS, Kristine:

 160. Parchment, pigments and perforations: developing a treatment methodology for an 8th century Qur’an manuscript at the Chester Beatty / Pergament, pigmenti i perforacije: Razvoj metodologije tretmana za rukopis Kur’ana iz 8. vijeka u Chester Beattyju, knj. XL (2019), str. 331-352.

  *Rad prezentiran na „Prvoj međunarodnoj konferenciji o zaštiti pisanog naslijeđa“, održanoj u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 16. i 17. septembra 2019. godine.

  SCHEPER, Karin:

 161. Balancing conservation decisions - Preserving material evidence of original structures and repair techniques in a Yemeni manuscripts digitization project / Projekat digitalizacije jemenskih rukopisa i uravnoteživanje odluka o konzervaciji – očuvanje materijalnog dokaza originalnih struktura i tehnike reparacije, knj. XL (2019), str. 323-329.

  *Rad prezentiran na „Prvoj međunarodnoj konferenciji o zaštiti pisanog naslijeđa“, održanoj u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 16. i 17. septembra 2019. godine.

  SERHATLIĆ, Sanja:

 162. Pergament kao podloga za pisanje, tiskanje i slikanje / Parchment as a Basis for Writing, Printing and Painting, knj. XL (2019), str. 297-322.

  *Rad prezentiran na „Prvoj međunarodnoj konferenciji o zaštiti pisanog naslijeđa“, održanoj u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 16. i 17. septembra 2019. godine.

  SOFTIĆ, Mejra:

 163. Mustafa Jahić, Arapski jezik u islamskim naukama: povezanost i međusobni utjecaji, Gazi Husrev-begova biblioteka i El-Kalem, Sarajevo, 2012, 536 str., knj. XXXIII (2012), str. 306-309.

  *Prikaz.

 164. Kontrastivna analiza arapske sintakse u bosanskim gramatikama arapskog jezika / Contrastive Analysis of Arabic Syntax in Bosnian Grammars of Arabic Language, knj. XXXVII (2016), str. 229-242.

  ŠAIN, Mario:

 165. Rijeka Sava kao linija razgraničenja Habzburške Monarhije i Osmanskog Carstva na Mirovnom kongresu u Srijemskim Karlovcima 1699. / River Sava as Demarcation Line Between Habsburg Monarchy and Ottoman Empire in 1699 Treaty of Karlowitz, knj. XXXVII (2016), str. 141-160.

  ŠKAPUR, Hasan:

 166. Nekoliko osmanskih dokumenata o Bosanskom ustanku 1875-1878. / Several Ottoman Documents about Bosnian Uprising of 1875-1878., knj. XXXVIII (2017), str., 301-326.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Kemalom Bašićem.

  TASLIDŽA, Faruk:

 167. O muslimanskim sakralnim objektima u rubnim dijelovima Hercegovačkog sandžaka krajem XVII stoljeća / On Mosques in Herzegovina at the End of the 17. Century, knj. XXXIV (2013), str. 117-125.

  TEPARIĆ, Meliha:

 168. Muhammed Behaudin Sikirić i njegova kaligrafska idžazetnama / Calligraphic Teaching Licence by Muhammed Behaudin Sikirić, knj. XXXV (2014), str. 179-202.
 169. Muhamed Fadil-paša Šerifović kao kaligraf – hattat / Muhamed Fadil-pasha Šerifović as Calligraph – Hattat, knj. XXXVII (2016), str. 173-191.

  TINJAK, Fatima:

 170. Fond orijentalistike u Gazi Husrev-begovoj biblioteci / The Orientalistic Fund in Gazi Husrev-bey Library, knj. XXXIV (2013), str. 139-156.
 171. Inkunabule iz štamparije Ibrahima Muteferrike u Gazi Husrev-begovoj biblioteci / Incunabula from Ibrahim Muteferrika's Printing Press Kept in Gazi Husrev-Bey’s Library, knj. XL (2019), str. 159-191.

  TKALEC, Saša:

 172. Izazovi pri uspostavi održivog sustava zaštite knjižničnog fonda od katastrofa na primjeru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu / Challenges in Establishing a Sustainable Library Collection Protection System in the Case of National and University Library in Zagreb, knj. XL (2019), str. 275-296.

  *Rad je urađen u koautorstvu sa Dragicom Krstić.

  *Rad prezentiran na „Prvoj međunarodnoj konferenciji o zaštiti pisanog naslijeđa“, održanoj u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 16. i 17. septembra 2019. godine.

  TRNKA-UZUNOVIĆ, Amira:

 173. Specifičnosti partikule ḥattā u arapskom jeziku / Specificity of the ḥattā Particle in Arabic Language, knj. XL (2019), str. 47-61.

  YOUNIS, Hana:

 174. Smrtni slučajevi tokom hadža u Mekku kroz primjere iz građe Vrhovnog šeriatskog suda u Sarajevu u periodu austrougarske uprave / Death Cases During Pilgrimage to Mecca as Included into the Documents of the Sarajevo Supreme Sharia Court at the Time of Austro-Hungarian Rule in B&H, knj. XXXVII (2016), str. 193-213.

  ZAHIROVIĆ, Nedim:

 175. Bosanski beglerbeg i njegovi sandžakbegovi u diplomatskim predstavkama mletačkoga baila na Visokoj Porti (1632-1639) / Bosnian Beglerbey and his Sanjakbeys in Diplomatic Notes of the Venetian Bailo to the High Porte (1632-1639), knj. XXXVI (2015), str. 5-16.
 176. Osmanski popisi stanovništva kao izvori za genealoška istraživanja na primjeru popisa sela Donji Ljenobud i Gornji Ljenobud iz 1850/51. godine / Ottoman Censuses as Sources of Genealogic Research on an Example of Donji Ljenobud and Gornji Ljenobud Villages Census of 1850/51, knj. XXXVIII (2017), str. 179-194.
 177. Mehmet Tütüncü, Corpus of Ottoman Inscriptions from Albania and Montenegro, Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi / Research Centre for Turkish and Arabic World, Haarlem, 2017, 308 str., knj. XXXVIII (2017), str. 349-350.

  *Prikaz.

  ZILDŽIĆ, Ahmed:

 178. Namir KarahalilovićMunir Drkić, Ahmed Sudi Bošnjak: komentator perzijskih klasika, FondacijaBaština duhovnosti“ – Biblioteka Kultur-­

  na
  baština, Mostar, 1435/2014, 184 str., knj. XXXV (2014), str. 251-254.

  *Prikaz.

 179. Uz knjigu dr. Aladina HusićaHadž iz Bosne za vrijeme osmanske vladavine“, knj. XXXV (2014), str. 255-262.

  *Prikaz.

 180. Sudi Bosnevi na engleskom govornom području: William Henry Lowe (1848-1917) / About Sudi Bosnevi in English Language: William Henry Lowe (1848-1917), knj. XXXIX (2018), str. 227-233.

  *Rad prezentiran na Međunarodnom naučnom skupu „Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo“, održanom u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 15. marta 2018. godine.

 181. ‘Abdullāh Bosnawī: Jedno pismo i bilješka / ‘Abdullāh Bosnawī: One Letter and a Note, knj. XL (2019), str. 109-122.

  ZUKORLIĆ, Izudina:

 182. Bibliografija radova objavljenih u Analima Gazi Husrev-begove biblioteke - knjiga XXXIII-XL / Bibliography of Papers Published in the Annals of Gazi Husrev-bey’s Library - Book XXXIII-XL, knj. XL (2019), str. 231-257.

  ŽIVKOVA, Dragica:

 183. O kulturnoj historiji Sudijevih komentara Sadijeva Đulistana i Bustana / On Cultural History of Sudi’s Comments on Gulistan and Bustan by Saadi, knj. XXXIX (2018), str. 215-225.

  *Rad prezentiran na Međunarodnom naučnom skupu „Ahmed Sudi Bošnjak – život i djelo“, održanom u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 15. marta 2018. godine.

  Bibliography of Papers Published in the Annals of Gazi Husrev-bey’s Library - Book XXXIII-XL

  Abstract

  The journal Annals of Gazi Husrev-bey’s Library began to be published in 1972, with the aim of presenting the material that the Library owns and making the public aware of its work. From the first issue to the present, during the 47 years of its publication, 40 issues in 25 volumes came out. This bibliography includes Annals from XXXIII to XL, published once a year, from 2012 to 2019.

  175 scientific papers are listed, signed by 83 authors. The aim of this, as well as of the previous bibliographies, is to make the various materials published on the pages of “Annals” more transparent and easier to use.

  Key words: Annals of Gazi Husrev-bey’s Library, bibliography