Ocjene i prikazi


KUR`AN-I KERIM, PËRKTHYER SHQIP NGA FETI MEHDIU, PRISHTINË, 2015, PP. 542. (PREVEO NA ALBANSKI JEZIK FETI MEHDIU)


Uoči tridesete godišnjice prvog izdanja, po prvi put cjelokupnog prijevoda Kur`an-i Kerima na albanski jezik, jula 2015. godine, pojavilo se treće izdanje tog prijevoda. Autor prijevoda je dr. Feti Mehdiu. Zahvaljujući angažovanju i napornom radu akademika Fetija Mehdiua, prije trideset godina, tačnije, jula 1985. godine, Albancima je prvi put stavljena na raspolaganje časna knjiga islama, Kurʼan-i Kerim na njihovom maternjem jeziku. Drugo izdanje ovog prijevoda je objavljeno 1999. godine, pod naslovom: Kur’an i njegova sjenka na albanskom jeziku (Kur` ani dhe hija e tij shqip). Ovo izdanje ugledalo je svjetlo dana zahvaljujući poznatom izdavaču iz Skoplja, “Logos-A”, i štampano je u Ankari. Treće izdanje je izašlo iz štampe jula 2015. godine, u izdanju Predsjedništva Islamske Zajednice Kosova pod pokroviteljstvom muftije Naim-ef. Tërnave, koji je ovo izdanje popratio posebnim tekstom: Përkthimi i Kur`anit në gjuhën shqipe (Prijevod Kur` ana na albanskom jeziku), na albanskom i na arapskom jeziku, str. 527-535, iza kojeg slijedi riječ prevodica: Me rastin e botimit të tretë (Povodom trećeg izdanja), str. 536-537.

Karakteristika ovog izdanja je u tome što nema originalni arapski tekst. Dakle imamo, kao i u prvom izdanju, samo prijevod na albanski jezik. Zatim, za razliku od prvog izdanja, kada je Feti Mehdiu, po uzoru na Korkutov prijevod Kur`ana, bilješke stavio na kraju teksta, sada – u trećem izdanju, bilješke donosi na kraju stranice. Mehdiu, i ovoga puta ostaje vjeran Besimu Korkuta u objašnjenjima pojedinih nedovoljno jasnih pojmova. Također, ostaje vjeran opredjeljenju da u prijevodu ne koristi interpolirana objašnjenja u zagradama.

Treće izdanje ovog prijevoda Kur`ana na albanskom jeziku otvara se ilustracijama sa korice prvog izdanja iz 1985., i drugog izdanja iz 1999. godine. Na stranici 4. stoji posveta prevodioca:

Prindërve dhe paraardhësev të mi për amshim, Bijve të mi dhe brezit të tyre për udhëzim!

përkthyesi

(Mojim roditeljima, mojim precima za vječnost: mojoj djeci i novim pokoljenjima, za uputu!

prevodilac)

U ovom, trećem, izdanju urađena je dodatna jezička redaktura i tehnička korektura u odnosu na prethodno izdanje, nakon čega je prevodilac, lično i


248 ANALI GHB 2016; 45 (37)

Ocjene i prikazi


u saradnji sa saradnicima nastojao donijeti poboljšanja u tekstu prijevoda. Izražava zahvalnost izdavaču Islamskoj Zajednici Republike Kosova i ostalim saradnicima. Za svaku suru prevodilac bilježi mjesto i broj ajeta

Na stranicama 538-540 nalazi se Indeks imena mjesta i ličnosti koje se spominju u tekstu Kurʼ ana.

Kako treće izdanje prvog prijevoda Kur’ana na albanski pada uoči 30-te godišnjice prvog prijevoda Kur’ana na albanski jezik, izdavač je ovim povodom organizirao dvodnevni naučni simpozijum na temu: „Kur`an kod Albanaca“, koji je održan 26 – 27. decembra 2015. godine, u okviru kojega je pročitano oko četrdeset naučnih referata.

S obzirom da je Feti Mehdiu, pored prvog cjelovitog prijevoda Kur`an-i Kerima na albanski jezik, okončao i prijevod zbirke hadis-i šerifa Sahih al-Buhari nije suviše reći da je akademik Mehdiu dao najveći doprinos albanskoj islamistici.


Liridon Kadriu i Amela Bašović


ANALI GHB 2016; 45 (37)

249