Ocjene i prikazi
KASIDE-I BURDA : (prijevod na bosanski) / Šerefudin Ebu Abdullah Muhammed bin Se'id al-Busiri ; [prijevod sa turskoga Halil ibn Ali Hrle, Stočanin. Transliteracija Osman Lavić. Komentari o Burdi: Abdul Hakim Murad i Enes Karić. - Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka, 2008. - 145 str. : faks.U izdanju Gazi Husrev-begove biblioteke štampan je prijevod poznate kaside spjevane “s ciljem iskazivanja žarke ljubavi i pijeteta spram veliči- ne poslanika Muhammeda, a. s” (Karić, uvod...). Izvorni naslov kaside je al- Kawākib ad-durriyya mad ẖayr al-bariyya (Zvijezde blistavice u pohvalu najboljeg stvorenja), ali je u literaturi poznata kao Qaīda al-Burda (Oda Po- slanikovu plaštu) ili (Oda o Paslanikovu plaštu), odnosno (Oda /zvana/ Posla- nikov plašt).

Kasidu je spjevao Muammad b. Saīd al-Būṣirī, rođen 1212. godine u Egiptu, u znak zahvalnosti za ozdravljenje od oduzetosti. Naime, u stanju bo- lesti u kojoj je bio potpuno oduzet, spjevao je jedan stih u pohvalu Resulu- llaha, a.s. Kasnije je sanjao da ga je Poslanik, u znak zahvalnosti za izrečenu pohvalu, ogrnuo svojim plaštem (budrah) što je iscijelilo Šerefuddina al-Busi- rija. Ova kasida bila je veoma popularna među svim muslimanskim narodima i pridavan joj je poseban značaj, te je često prevođena i komentarisana na više jezika. I u Bosni je, kako navodi dr. Enes Karić, ova kasida prisutna više od pet stoljeća. Tridesetak rukopisa teksta, ili komentara ove kaside i dvadesetak štampanih primjeraka jasno govore o čitanosti toga djela u Bosni i Hercego- vini kroz vjekove”. Njen značaj se ne iscrpljuje u pukom isčitavanju, nego joj se, nerijetko, pridaju i iscjeliteljska svojstva. Navođenje nekog stiha Burde u knjizi može knjigu učiniti trajnom i korisnom. Burda se izučavala u našim medresama i bila zastupljena u mevludskim spjevovima na bosanskom jeziku. Posebno je njeno navođenje prisutno u vakufnamama kako bi imetak koji se uvakufljuje što duže potrajao /primjer vakufname Derviš-paše Bajezidagića/.

Bosanski prijevod kaside uradio je Halil, sin Alijin, Hrle, Stočanin, 1285/1868. godine. Na ovaj prijevod prvi je ukazao Kasim-ef. Dobrača u radu "Podaci o rukopisu Kaside-i Burde-i Bosnevi" objavljenom u IV svesku Anala GHB (str. 9-20), gdje je predstavio rukopis pohranjen u Gazi Husrev-begovoj biblioteci (R-4563).

Prof. Abdal Hakim Murad, profesor islamskih znanosti na Univerzitetu Kembridž, radeći najnoviji prijevod al-Būṣirījeve Burde, inicirao je izdavanje bosanskog prijevoda Burde po faksimilu Halila, sina Alije Stočanina, iz XVI- II/XIX stoljeća.


ANALI GHB 39/2010, (31), 301-302

301

Ocjene i prikazi


Predgovor ovom izdanju preuzet je iz njegovog prijevoda Burde na engle- ski jezik, a studiju o prisutnosti Kaside-i Burde u Bosni napisao je prof. Enes Karić. Transliteraciju prijevoda na bosanski jezik, rječnik stranih riječi i pogo- vor o prevodiocu uradio je Osman Lavić. Kasida je štampana u B5 formatu s faksimilom rukopisa i originalnim tekstom Burde na arapskom jeziku.O. Lavić302 ANALI GHB 39/2010, (31), 301-302