Omer Nakičev

94(497.6 Tuzla)GORNJOTUZLANSKI PROTOKOL

Sažetak


Rad predstavlja prijevode dijelova jednog izvora iz privatne zbirke, nazvanog Protokol. Njegov sadržaj ukazuje na neka burna zbivanja iz perioda 1875-1878. godine iz čega se vidi kako su se odvijali događaji u Tuzlanskoj regiji, kao i učešće pojedinih subjekata, od lokalnih organa vlasti, vojske, ali i očiglednih i nepoznatih ataka i pritisaka na to područje. Dakle, pokazuje se da nije riječ samo o ustanku, nego o svojevsnoj agresiji, što jasno pokazuje obraćanje u dokumentu 102.

Pošto svaki ratni sukob iscrpljuje moć nadležne vlasti, posebno u oblasti zbri- njavanja vojske, to i u ovom slučaju građani Gornje Tuzle priskaču upomoć svojim materijalnim prilozima. To se posebno odražavalo u odjeći i obući. Prema tome ovaj protokol je pokazatelj saradnje i koordinacije mudirluka (administrativnih centara) u jednom dijelu Bosne.


Ključne riječi: Gornja Tuzla, medžlis (mudirluk), administracija, pomoć vojnicima, idadija (škola) i engleski konzul.Pred nama je jedan lijepo napisani defter koga možemo nazvati i PRO- TOKOLOM o jednoj kasabi u viziji dvije-tri godine zbivanja u njoj, koja je svojevremeno prednjačila u zoni Usore i Soli, pa imeđu ostaloga, i u ekonom- skom smislu u proizvodnji žitarica i soli imala udruženje esnafa soli. Riječ je o Gornjoj Tuzli kao kasabi i centru brojnih pripadajućih sela, ali koja prema sadržaju ovog protokola, kontaktira i Višegrad, i Brčko, i Sarajevo, i Bijeljinu, čiji građani vojni rezervisti, a i redovnici učestvuju u brojnim ratnim zonama, posebno tuzlanskog i zvorničkog područja. Ona je prema ovom protokolu centar brojnih sela svoje okolice, ali je privukla pažnju i stranih diplomata da je posjete, ne neprimjetno i slučajno, nego uz punu pažnju i preporuku nadležnih organa centra Live u Sarajevu.

Premda se u dokumentima kroz cijeli protokol navode samo dvije posljed- nje cifre datiranja, na osnovu sadržaja dokumenata i onoga što se dogodilo u prethodnom periodu zaključujemo da se odnosi na period 1873.,1874., 1875. i 1876. godine.


Defter broji 91 nepagirani list bez korica i bilo kakva naslova, sa 507 pisama vezanih za Gornju Tuzlu.1 Sadržaj dokumenata je različit, ali veći dio njih govori o vojnicima, posebno onima koji bespravno napuštaju izvršenje vojne obaveze. Na strani b prvog lista zaveden je prvi dokument pod br. 1. Prvi i zadnji list su dobro oštećeni, posebno zadnji i bit će teško dešifrovati njegov sadržaj, posebno na str. b ovog lista. Na zadnjem listu str. b upisano je arapskim pismom više puta ime Avdaga Hadžiosmanović. Na listovima 47 i 74 upisano je ime Abdurahim Terzić.

Izvode iz ovog rukopisa poredali smo prema vremenu datiranja. Poku- šali smo uključiti one dokumente koji bi odražavali, koliko-toliko, stvarnu situaciju na području Gornje Tuzle u to vrijeme, što bi moglo poslužiti kao paradigma za stanje u svakom mjestu u Bosni i Hercegovini u vrijeme 1875- 1878. godine.

Čitaoce uvodimo u sadržaj dokumenata uz prilog i original na turskom jeziku. U tu svrhu donosimo prijevode i prvog i drugog dokumenta, naslu- ćujući da je ovo nastavak registracije dokumenata prethodnog perioda. Svaki dokumenat počinje riječima sa „adaletlu efendim hazretleri“, a završava kraj- nje poniznim riječima: „Ol babde emr ve irade hazrete men lehu el-emrindir“ (podrazumijeva se da se slovo z u pismu piše sa d kako se to izgovara u turskom jeziku).

Da je administracija Turske iz vremena tanzimata bila veoma revnosna, posebno u oblasti finansija, ubiranja poreza i drugih dadžbina, potvrđuje nam dokument zaveden pod b. 1 lista u ovom Protokolu od 18. safera 12932. (2. mart /12/92. r. = 15. mart. 1876. m.) a u vezi s naredbom od 26. šubata 1291.

r. (7. safer 1293 h. = 4. mart 1876. m.) broj: 952 u kome se potvrđuje da je hafiz Alefendija, Gornjotuzlanin, uplatio na ime poreza na selo koje posjeduje u području Donje Tuzle za 1290. - 1291. /1873. i 1874./ godinu, deset groša i deset para. Novac je upućen Livi preko policajca (zabtije jedile). Potvrdu o uplati iznosa treba izdati davaocu poreza.

O ovom naredba i htijenje pripadaju nadležnom.

18. safer /12/93. (02. mart /12/92. r. / 15. mart 1876. m.) godine


  1. Ovaj rukopis kome dadosmo ime Protokol pronadjen je davne 1975.god. u Gornjoj Tuzli, zahvaljujući dobročinstvu enika G.H. medrese Seadu Seljubcu, sada već doktoru nauka i profesoru u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Zajedno smo posjetili jednu porodicu u

G. Tuzli, a i on je iz G. Tuzle. Domin te porodice otvorio je jedno sande u kome je bilo nekoliko školskih svjedanstava iz kasnijeg perioda i ovaj rukopis koji je predmet našeg istraživanja. Rukopis smo pomno čuvali i tek unazad nekoliko mjeseci predali istraživanju.

  1. U tekstu se sru datumi izraženi nekada po rumi a nekada po hidžretskom kalendaru.

Svi datumi su prerunati i navedeni prema hidžretskom (h), rumi (r) i gregorijanskom kalendaru (m).


I dokumenat zaveden pod brojem 2 je veoma interesantan za taj period, jer se naređuje izbor muhtara i za sela i za mahale, kao i izbor članova med- žlisa kasabe G. Tuzla.

U ovom dokumentu naređuje se Visokom naredbom od 17. šubata /12/91

  1. (3. safer 1293. h. = 29. februar 1876. m.) god., a pod brojem 926 kao i drugim dokumentom od 22. šubata /12/91. (8. safer 1293. h. = 5. mart 1876. m.) pod brojem 942:

21. safer /12/93 h. (6. mart /12/92. r. = 18. mart 1876. m.)godina
Poštovana ekselencijo!

Broj 38

Visokom naredbom koja je dostavljena Direkciji (mudirluk) G. Tuzle pod brojem 261 od 11. maja /12/92. r. (28. rebiu-l-ahira 1293. h. = 23. maja 1876. m.) god., naređuje se:

četvrtkom probleme tog stanovništva,


O ovome se dostavlja naredba nadležnom (men lehu ´l-emr)

16. maja /12/92. r. (4. džumade-l-evvela 1293. h. = 28. maj 1876. m. god
Poštovana ekselencijo!

Broj 69

U Visokoj naredbi br. 389 od 02. temuza /12/92. r. (21. džumade-l-ahira 1293. h. = 14. jula 1876. m.) god. pita se koju količinu i vrstu žitarica imaju obveznici i posjednici čiftluka u G. Tuzli predati. Prema nalazima komisije, osim kod hafiza Alefendije žitarice nisu drugi prijavili da posjeduju, premda je svako bio pitan.

Kod spomenutog hafiza Alefendije nalazi se pet hiljada oka pšenice i tri hiljade oka kukuruza. Cijena svake oke pšenice je osamdeset para, a cijena oke kukuruza je četrdeset para. Ove dvije vrste žitarica predat će se (u maga- cin), po ovoj cijeni u Donju Tuzlu.

Naredba i htijenje pripada nadležnim (men lehu ´l-emrindir).

Dana 03. temuz /12/92. r. (22. džumade-l-ahir 1293. h. = 15. juli 1876. m.) god.Tragati za slijedom: dva-tri


Broj 105

Pismo koje smo danas primili od mule Šakira, Korajca, govori da je srp- ska vojska stigla u selo Zabrđe i da je ranila jednog rezervistu u selu Tutnje- vac. Stavljajući Vam ovo do znanja, istovremeno šaljemo nadležnim prepis pisma kojega smo dobili od mule Šakira, zatim da li ćemo vojsci u Loparama, njima dvadeseterici, dodati još trideset, jer braniti položaj u Loparama može s uspjehom samo pedeset vojnika.

Očekujemo Vašu naredbu o ovom, a naredba i htijenje pripadaju nadlež- nom.

  1. august /12/92. r. (28. redžeb 1293. h. = 19. august 1876. m.) godine
Poštovana ekselencijo!

Broj 102Prema saznanju koje smo ovaj puta dobili od mule Šakir-age (oficira) iz Koraja, dosada se nijsu pojavili u selu Koraj, niti u njegovu susjedstvu srpski odmetnici (ekšija), ali je srpska vojska u četvrtak stigla u selo Korjenita i insistirala da tamošnje kršćansko stanovništvo podje s njima. Odatle je ona produžila ka planini zvanoj Dubrave, a stanovništvo sela Korjenita je uteklo od spomenute eškije i otišlo svojim kućama, samo su ostala trojica koje je eškija povezala i povela sa sobom. Nakon što je eškija napustila Korjenitu i uputila se prema selu Zabrđe tamošnje hrišćansko stanovništvo prisilno je povela sa sobom. Potom su odatle krenuli prema selu Bogutovo i na planini zvanoj Nijemac formirali tri tabora, a došli su sa dva tabora vojnika. Tako su formirali vojsku što od stanovnika kršćana sela Bogutovo, što sela Ugljevik, prisilno da im se pridruže. Nakon toga mula Šakir-aga, Korajac, izašao je sa stanovnicima sela Koraj - grupom rezervnih vojnika, i približio se mjestu gdje se neprijatelj bio smjestio i započeo borbu. Iza leđa je također ekšiju napao jedan tabor rezervista iz Bijeljine i jedna grupa rezervnih vojnika iz sela


Janjari, čim su se približili mjestu. Borba je trajala oko 4 sata i spomenuta ekšija je dar-mar uništena i poražena. Otprilike rečeno, 150 osoba je poginulo a s naše strane pala su dvojica šehida-rezervista i trojica su bila ranjena.

Stanovnici sela Zabrđe napustili su u sumrak večeri redove eškije i otišli svojim kućama, samo su tri osobe koje su prisilno dovedene otišle zajedno sa spomenutom eškijom. U 5 sati noći eškija je pobjegla prema selu Crnaljevo. Rano u petak spomenuti mula Šakir zajedno sa juzbašom i dvije-tri stotine vojnika rezervista povratio se svome mjestu. Od mjesta sukoba ekšiju su progonila dva bataljona travničkih rezervista do sela Crnaljevo (?). Travnički rezervisti vratili su se u Bijeljinu a i Korajac mula Šakir također se vratio u Koraj.

Utvrdivši da je ovakva situacija doista postojala, izvještava se onaj kome pripada nadležnost.

01. august /12/92. r. (22. redžeb 1293. h. = 13. august 1876. m.) god.

Poštovana ekselencijo!

Broj 160

Odgovor na uzvišenu naredbu pod brojem 825 od 30. novembra /12/92.

  1. (25. zu-l-kade 1293. h. =. 12. decembar 1876. m.) god. Dolje je naznačena


mjesečna kirija za 27 kuća za boravak vojske i oficira četvrtog buljuka Novše- herskog tabora carske vojske, rezervista, koja je konačila u Hadži Husejnovoj mahali u kasabi G. Tuzla. Iznos, kako se vidi iz priloga, jeste 577 groša, a ovaj dokumenat se izdaje na osnovu zvaničnog deftera uz ovjeru i potpis muhtara dotične mahale i dostavlja centru Live (kursi Livajesi). Nadležnost o ovome pripada onome ko ima konačnu riječ (men lehu ´l-emrindir).


Gornjotuzlaninu Salihu Konju

2 mjeseca

30 para = 60

Gornjotuzlaninu Mustafi Bešlu

2 mjeseca

30 para = 60

Gornjotuzlaninu Hamidu Bešlu

2 mjeseca

15 para = 30

Gornjotuzlaninu Sulejmanu Terzu

2 mjeseca

20 para = 40

Gornjotuzlaninu Hasanu Unku

2 mjeseca

15 para = 30

Gornjotuzlaninu Zeiru Kardaševu

2 mjeseca

15 para = 30

Gornjotuzlaninu Ibrahimu Mehanovu

2 mjeseca

20 para = 40

Gornjotuzlaninu Maši Trbu

2 mjeseca

20 para = 40

Gornjotuzlaninu Ibrahimu Kifu

2 mjeseca

20 para = 40

Gornjotuzlaninu Hasanu Mehanovu

2 mjeseca

35 para = 70

Gornjotuzlanki Hanum

2 mjeseca

12 para = 24

Gornjotuzlaninu Sulejmanu Naku

2 mjeseca

20 para = 40

Gornjotuzlaninu Mujagi Čaklavici

2 mjeseca

25 para = 50

Gornjotuzlaninu Mustafi Kurahovu(?)

2 mjeseca

35 para = 70

Gornjotuzlaninu Muhamedu Kurahovu

2 mjeseca

20 para = 40

Gornjotuzlaninu Ahmed Ozgurjakovu

2 mjeseca

30 para = 60

Gornjotuzlaninu Salihu Aginu (?)

2 mjeseca

20 para = 40

Gornjotuzlaninu Salkanu Gori

2 mjeseca

20 para = 40

Gornjotuzlaninu Muji Selimovu

2 mjeseca

35 para = 70

Gornjotuzlaninu Musi Salkanovu

2 mjeseca

13 para = 36

Gornjotuzlaninu Muhamedu Salkanovu

2 mjeseca

13 para = 26

Gornjotuzlaninu Mevludu Žuni

2 mjeseca

13 para = 60

Gornjotuzlaninu Osmanu Onbaši

2 mjeseca

15 para = 30

Gornjotuzlanki Salihi Kahvedžić

2 mjeseca

14 para = 28

Gornjotuzlaninu Muzaferu Kifu

2 mjeseca

25 para = 50

Gornjotuzlaninu Ibrahimu Dervišagu

2 mjeseca

25 para = 50

Gornjotuzlaninu Jusufu TaluBroj ka 27 a ukupni iznos 577,20 groša

2 mjeseca

15 para = 30


Ovdje dodati i kiriju za deset dana za mjesece:


Poštovana ekselencijo!

Broj 85Za adaptaciju časne Bijele džamije ( Ak džamisi) u G. Tuzli potrebno je:

Ukupno za popravak ove džamije 454 groša. Potpis nečitljiv.Potrebni materijal za adaptaciju Mostar džamije:Ukupno za popravak ove džamije 280 groša Potpis nečitljiv.Potrebni materijal za časnu Banja (?) džamiju:Ukupno za popravak ove džamije 1315 groša. Potpis nečitljiv.


Da bi se uskladištile žitarice dobivene od desetine (ušura), koje će pristići iz područja koja pripadaju kadilucima i rasporedile u tri spomenute i gore navedene časne džamije, ustanovljeno je, prema nalazu Ibrahim-efendije i dunđera (majstora) Agušina Hajdara, a pod nadzorom medžlisa, da bi se prozori, vrata i ostalo osiguralo, kako je to gore pojedinačno objašnjeno - materijal i dnevnice za izvođenje radova (dunđerluka) potreban je iznos od 2049 groša.

Izvještaj je dostavljen mutesarifluku (načelništvu). Dostavlja se nadležnom organu

Velepoštovana ekselencijo!

Broj 161

Udovoljavajući uzvišenoj naredbi broj 867 od 31. oktobra /12/93. r. (6. zu-l-kade 1294. h. = 12. novembar 1877. m.) god. izvještavamo da je engleski konzul - Velsa, koji boravi u Sarajevu mesje Ferimani (?), putujući prema Bijeljini, posjetio je juče u nedjelju u jedanaest sati G. Tuzlu. Nakon što je popio findžan-dva kahve, podigao se da prošeta sa mojom malenkosti


gradom. Šetajući tako posjetio je mahalu u kojoj se nalazi Konak (službena zgrada, centar mudirluka), pa je otišao da se malo tu odmori.

Spomenutom konzulu ukazana je odgovarajuća pažnja i počast kao i potrebno jelo. Sve je ispunjeno skladno Vašoj naredbi. Spomenuti konzul otputovao je jutros poslije sabah-namaza i doručka prema Bijeljini izražava- jući veliko oduševljenje.

Sve je izvršeno prema Vašoj naredbi (onom kome pripada nadležnost). 07. zu-l-kade /12/94.h. (1. novembar 1293. r. = 13. novembar 1877. m.)

god.


Poštovana ekselencijo!

Broj 89Za potrebe telegrafa do Zvornika potrebno je ponovo odsjeći 40 stubova a i radne snage za izvršenje ovog posla kako slijedi:

za Požarnicu 4 radnika

za hrišćansku Čaklavicu 4 radnikaZa potrebe telegrafa Bijeljina potrebno je obnoviti šezdeset stubova a za izvođenje radova kako slijedi:

za selo Mitrane (?) 2 radnika,

za selo Sarije 5 radnika,

za selo Đorđević 4 radnika. Ukupno 100 stubova i 19 radnika


Na osnovu visoke naredbe nadležnog organa broj 428 od 12. temuza

/12/93. r. (13. redžeb 1294. h. = 24. juli 1877. m.) god. vezano za liniju telegrafa: Tuzla-Zvornik-Bijeljina potrebno je, prema zahtjevima telegrafske službe, kako je gore objašnjeno, da se odsiječe stotinu stubova i uposli odre- đeni broj radnika (dnevnica). Da bi se izvršila Vaša želja (naredba) na 5 loka- cija, potrebno je da se u tu svrhu upotrijebi 100 stubova uz dnevnice radnika koji će raditi na ovom poslu uz pratnju žandarmerije.

Izvještaj se dostavlja Centru Live (kursi Livaje), strani kojoj pripada nad- ležnost, ispunjavajući traženo.

03. šabana /12/94. h. (31. juli 1293. r. = 13. august 1877. m.) god.
Ime i prezime davaoca pomoći, mjesto i zanimanje, vrsta darovanoga

čohana pamuklija, košulja, šarvale, donji veš

Ibrahim-beg, mudir (upravnik) Gornje Tuzle,

10

10

10

10

Hadži Mehmed-efendi, zamjenik naiba (naibu-reis) G. Tuzla,

2

2

2

2

Muhamed-efendi, imam G.Tuzle i član (medžlisa),

1

1

1

1

Mula Husejin Kušljug, član (medžlisa) G. Tuzla,

2

2

2

2

Salihaga Hajdarev, član (medžlisa) G. Tuzla,

2

2

2

2

Osman-efndi, pisar upravnika G.Tuzle,

2

2

2

2

Sulejman-efendi, poreski činovnik, G. Tuzla,

2

2

2

2

Mehmed-efndi, muderris, G.Tuzla,

1

1

1

1

Hadži Jusuf efendija, ugledni građanin G.Tuzle,

4

-

2

2

Ajanović hadži Mujaga, bogataš G. Tuzle

8

2

2

2

Hadžiabdić Abdija, uglednik (hanedan), G.Tuzla,

1

1

1

1

Hajdarević Mujaga, rezervista, major (binbaša) G. Tuzla,

3

3

3

3


Kušljugić Hasanaga i sin Osmanaga, uglednici, G. Tuzla,

5

5

5

5

Hadžimehmedović Muhamed, trgovac, G. Tuzla,

2

2

2

2

Hafiz Alefendija, G. Tuzla,

1

2

2

2

Hadžimehmedović Hasanaga, trgovac, G. Tuzla,

1

1

1

1

Mehč Mustafaga, mještanin G. Tuzle,

-

2

2

2

Bašić Mehmedaga, član Esnafa soli, G. Tuzla,

1

1

1

1

Hadžiabdić Ahmetaga, član Esbafa soli, G. Tuzla,

1

1

1

1

Hajdarević Hasanaga, član Esnafa soli,

-

1

1

1

Saračević Salihaga, mještanin G. Tuzle,

1

1

1

1

Hadžimehmedović Salihaga, trgovac, G. Tuzla,

1

1

1

1

Hadžiselimović Mustafaga, član Esnafa soli, G. Tuzla,

1

1

1

1

Hadžihasanović Salihaga. G. Tuzla,

1

1

1

1

Spahija Mustafa, G. Tuzla,

1

1

1

1

Abidović Mehmedaga, član Esnafa soli, G. Tuzla,

1

1

1

1

Atifaga Mulaibrahimov, član Esnafa soli. G.Tuzla,

3

2

2

2

Husejinefendić Hasanaga, G. Tuzl,

1

1

1

1

Hajdarević Omer i Abdija, Gornjotuzlaci,

2

2

2

2

Hadžiefendić Alijaga, Gornjotuzlanin,

2

2

2

2

Hadžijusufović Hašim, Gornjotuzlanin,

-

1

1

1

Sulejman Nak, Gornjotuzlanin,

-

1

1

1

Džino Osmanaga, G. Tuzla,

-

2

2

2

Mehanović Jusuf, G.Tuzla,

-

1

-

-

Osmanagić Salihaga, G. Tuzla,

-

1

1

1

Ismail Abdi, iz Seljublja, G.tuzlanski kadiluk

1

-

-

-

Hasan Rožnjak i brat Alija, Vukovije, G. tuzlan. kadiluk

2

1

-

-

Ajanović Mehmedaga, Gornjotuzlanin,

1

-

-

-

Hukić Hasan, Gornjotuzlanin,

1

-

1

1

Osman Spahija, Gornjotuzlanin,

-

1

-

-

Mulaibrahimović Lutfaga, Gornjotuzlanin,

1

1

1

1

Šahić Mustafa, Gornjotuzlanin

1

-

-

-

Mulić Sejfullah, Gornjotuzlanin,

1

-

-

-

Kifić Osmanaga, Gornjotuzlanin,

-

1

-

-

Hadži Omeraga, Gornjotuzlanin,

1

1

1

1

Husejin Hadžimehmedović, Gornjotuzlanin,

2

-

1

1

Supruga umrlog Hadžimehmedova Muhameda, G. Tuzla

1

1

1

1

Hasan Nakić, Gornjotuzlanin,

-

2

1

1

Ibrahim Hadžiabd, Gornjotuzlanin,

-

1

1

1

Tubudić Osmanaga, Gornjotuzlanin,

1

1

1

-

Berbo Abdiaga, Gornjotuzlanin,

-

2

1

2

Rukić Salih, Gornjotuzlanin,

1

1

1

1

Mehanović Ibrahim, Gornjotuzlanin,

-

1

1

1

Salihović Mehmed, Gornjotuzlanin,

1

-

-

-

Imamović hafiz Abdullah,Gornjotuzlanin,

1

1

1

1

Katibušić Mehmedaga,Gornjotuzlanin,

1

-

-

-

Ragib Hajdarev, Gornjotuzlanin,

-

2

2

2


Alibegović Muhamed, Gornjotuzlanin,

-

1

1

1

Durmić Abdija, Gornjotuzlanin,

1

-

-

-

Katibušić Velijaga, Gornjotuzlanin,

1

-

-

-

Terzić Mujo, Gornjotuzlanin,

-

1

1

1

Hadžihusejnović Mustafa, Gornjotuzlanin,

Bego Tubud-aga,Gornjotuzlanin,

-

1

1

1Većini vojnika rezervista Carske vojske 4. buljuka (dijela) Gornje Tuzle prethodnice četvrtog Birčanskog tabora 2. alaja (puka) bosanskih rezervista, odjeća je pocijepana dok su vršili misiju teške obaveze, osim toga oni su djeca naše domovine, pa u svakom slučaju imaju pravo na pomoć i zaštitu. Tako je nabrzinu formirana komisija u G. Tuzli koja je sačinila spisak imena ugledni- ka i imućnih osoba, upisujući i vrstu i količinu odjeće koju su Gornjotuzlani darovali spomenutoj jedinici. Pomoć se sastoji od 84 para veša, košulja i toliko mintana (pamuklija), pa se dostavlja sačinjeni spisak.

Naredba i htijenje pripadaju nadležnom.

1. decembar /12/92. r. (26. zu-l-kade 1293. h. = 13. decembar 1876. m.) godine.

(u potpisu nisu naznačena imena potpisnika, nego samo: pisar, četiri člana medžlisa-mudirluka, naibu-vekil i mudir-direktor Gornje Tuzle)
Komandi (binbašluku) 4. tabora Birč rezervista u VišegraduPoštovana ekselencijo,

Poklon vojnicima rezervistima Carske vojske Zvorničkog sandžaka, vojnicima gornjotuzlanskog buljuka, prethodnice tabora Birč rezervista koji se nalaze u Višegradu, kao dar činovništva i zainteresovanih građana, da se podijele 84 komada veša i isto toliko šarvala, košulja i čohanih pamuklija spo- menutim, koji se nalaze u Višegradu. Spomenuta količina odjeće prenosi se konjima a za tu svrhu određen je i poseban službenik - Dervišagić Ibrahim iz Gornje Tuzle. Predajući ovu pomoć, dostavlja se i spisak lica darovala i koli- čina pomoći koja je predata spomenutom službeniku, s namjerom da se ova pomoć podijeli vojnicima spomenutog buljuka. Moli se da se potvrdi prijem i dostavi ovoj strani, a naredba i htijenje pripadaju nadležnom.

  1. zu-l-hidždže /12/93. h. (13. decembar 1292. r. = 25. decembar 1876. m.) godine.
Poštovana ekselencijo! Broj 84

Prema prispjeloj visokoj naredbi (Vilaje), opći broj: 169 od 07. temuza

/12/93. r. (8. redžeba 1294. h. = 19. juli 1877. m.) god.

Traži se ponovo upis i prijem učenika u školu idadiju ove godine. Prema ovoj naredbi traži se:

  1. Sarf,

  2. Nahv,

  3. Avamil i

  4. Izhar

Pravila perzijsog jezika po djelu: Gulistan

Turski jezik:

Prema diktatima iz dijela koja su ranije izučavana.


Traži se također da se utvrdi stručnost učenika koji su ranije učili u škola- ma G. Tuzle i kada se ustanovi njihova stručnost od strane profesora (mude- riza) dostaviti izvještaj.

Naredba i htijenje pripadaju nadležnima

24. redžeb /12/94. god. h. (23. juli 1293. r. = 4. august 1877. m.)Prvi predsjednik: hadži Mustafa-aga, Drugi predsjednik: Hasanaga Kušljugić Članovi:

Abdija Hajdarević, Ahmet Hadžiabdić, Osmanaga Kifić i (?) hafiz AbdulahPoštovana ekselencijo, Broj 91

Sa naredbom koja je dostavljena pod brojem 511 od 01. augusta /12/93. r. (3. šabana 1294. h. = 13. augusta 1877. m.) godine sa prilogom dvaju primje- raka oglasa, u kojoj se govori o pomoći (porodicama) ratnim šehidima da se formira komisija u sastavu od:Osobe koje su izabrane i postavljene od strane stanovništva kasabe Gor- nja Tuzla: prvi predsjednik, drugi predsjednik i članovi komisije, njihova imena i prezimena su gore navedena.

Ovaj dopis je sačinila naša poniznost i dostavila ga državnim vlastima. Naredba i htijenje pripadaju nadležnom

07. šaban /12/94. h. (4. august 1293. r. = 17. augusta 1877. m.) godina.

Pisar (kjatib), članovi 1, 2, 3 i 4, naibu-vekil, mudir Gornje Tuzle (su u tekstu naznačeni, ali potpisa nema)


SummaryTHE GORNJA TUZLA PROTOCOL


The Gornja Tuzla Protocol gives an accurate portrayal of Bosnia at a time when Ottoman authorities were coming under both international and domestic pressure and were consequently trying to meliorate the situation by introduc- ing reforms and equality for all subjects, without hesitating to use force to that end. The Protocol introduces Gornja Tuzla on the eve of Tanzimat when the town became the seat of a mudirluk (an administrative unit) through the free electoral participation of all citizens of the town and the muhtars or heads of neighboring villages. The reforms met no resistance and were fully imple- mented. This stands in contrast to previous attempts of resistance by Bosnian notables with the aim of preserving their privileges and status quo before they were ruthlessly crushed by Omer-paša Latas. This was reflected in areas such as taxation, compulsory military service, employing reserve military corps to defend the homeland and in how administration and education functioned. War effort necessarily weakens local authorities, especially when it comes to maintaining an army, but as the Protocol shows, in this case the citizens of Gornja Tuzla supported the army by donating shoes and clothing and, even more importantly, by providing manpower, i.e. their own sons. Thus, the Protocol is a true embodiment of the co-existence of one of 44 mudirluks of a region in Bosnia.

1

ANALI GHB 39/2010, (31), 65-83