Kujraković, Nusret. " Vakfs in Modriča, Bosanski Šamac and Odžak." Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke [Online], 24.38 (2017): 203-227. Web. 15 Sep. 2019