Muhaddise – učenjakinje u islamu

  • Zehra Alispahić

Abstract

Mohammad Akram Nadwi, prijevod s engleskog Naida Hota-Muminović i Nermina Baljević), Sarajevo : Centar za napredne studije, 2018, 295 str.

Published
2019-12-31
Section
Marks and rewievs