An intellectual pilgrimage in to the Bosnian Arabic manuscript classics

Mustafa Jahić: Arapska gramatika u djelu al-Fawå‘id al- ‘Abdiyya Mustafe Ejubovića, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 1428/2007. 329 str.

  • Enes Karić, prof.dr.

Abstract

U našoj duhovnoj, intelektualnoj, naučničkoj i književnoj tradiciji nisu rijetka vrlo uspješna, štaviše ponekada zadivljujuća, hodočašća u našu bosansku prošlost i njena višestruka postignuća.

Prije godinu dana jedno takvo doista uspješno izvedeno intelektualno i naučničko hodočašće objavio je dr Mustafa Jahić u svojoj knjizi Arapska gramatika u djelu djelu al-Fawā᾽id al-‘Abdiyya Mustafe Ejubovića, jedno vrlo opsežno, ali i vrlo čitljivo i pregledno djelo, izloženo na preko 790 stranica, koje je izdala Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu. Prema napomeni koju autor daje na 4. stranici, njegova ‘’Knjiga predstavlja unekoliko dora- đenu doktorsku disertaciju, pod istim naslovom odbranjenu na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 9. oktobra 2005. godine pred Komisijom: prof. dr Jusuf Ramić (mentor), prof. dr Enes Karić (član), prof. dr Muhamed Ždralović (član) i doc. dr Mehmed Kico (predsjednik).’’

Published
2008-12-31
How to Cite
Karić, E. (2008). An intellectual pilgrimage in to the Bosnian Arabic manuscript classics. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 15(27-28), 265-270. Retrieved from http://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/184
Section
Marks and rewievs